Høgskolesenteret i Kongsvinger

Høgskolesenteret i Kongsvinger tilbyr høyere utdanning rettet mot privat og offentlig sektor.