Allmenningsdrift Romerike i lufta

Allmenningsdrift Romerike består av Ullensaker og Gjerdrum statsalmenninger, Holter, Nannestad og Bjerke bygdealmenninger. Tilsammen forvalter de 130 000 dekar med skog og utmark over tre kommuner. Inventive har etterhvert levert mange nettsider til almenninger og skogeierforeninger på Østlandet.