Online kjøp av vegkort og fiskekort

Digital utmark er en samleside ("Butikk i butikk") for almenningene Lunner, Jevnaker og Eidsvoll. Kundene kan kjøpe ulike typer billetter og kort i nettbutikken. Kunden får rabatter i henhold til om de er "innenforboende" eller "utenforboende". Hver nettbutikk kan åpnes fra den enkelte almennings nettside, eller fra "portalen".